VREDITE ONOLIKO KOLIKO VAM JE KVALITETNA BAZA KLIJENATA

Da li znate koliko kupaca u ovom trenutku razmišlja o kupovini Vaše robe ili usluge? Da li znate da svi mogu biti Vaši klijenti? Uz adekvatnu bazu klijenata možete pokrenuti stare klijente i njihovim zadovoljstvom privući i potencijalne klijente.

VREDITE ONOLIKO KOLIKO VAM JE KVALITETNA BAZA KLIJENATA

 

BAZA KLIJENATA - KLJUČ ZA USPEH NA TRŽIŠTU

 

Baza klijenata je alat za prikupljanje i organizovanje podataka o potencijalnim ili već postojećim klijentima. Baza klijenata najčešće sadrži osnovne informacije o klijentu: ime, prezime, broj telefona, e-mail adresu i adresu klijenta ili naziv firme, podatke sa APR-a ili MB, adresu firme i kontakt osobu ukoliko je reč o kompaniji. Međutim, prava baza klijenata se najčešće ne završava ovim podacima, nego se nastavlja i podacima u vezi sa pozicijom klijenata, bračnim i finansijskim stanjem i njihovim poslovnim partnerima. Baza klijenata može sadrži i podatke o navikama i hobijima klijenata i njihovim prijateljima.

Baza klijenata se najčešće prikuplja organizovanjem loyalty programa i nagradnih igara. Sledeći značajni način za prikupljanje podataka o klijentima jeste prilikom kupovine nekog proizvoda i usluge ( lično ili putem interneta ), za koji se traži saglasnost kupca za slanje promotivnih poruka. Savremeni način prikupljanja podataka neizostavno uključuje i društvene mreže, na kojima se nalazi mnogobrojna publika i postoji mogućnost segmentacije kupaca i posetioca.

 

 

Baza klijenata je potrebna iz nekoliko važnih razloga:

 

 1. Podaci o klijentu omogućavaju bolju pripremu za poslovi razgovor, što omogućava da se predvidi tok razgovora i stekne izvesna doza samopouzdanja i sugurnosti;
 2. Uz pomoć ovakve baze klijenata postoji mogućnost bolje i dugotrajnije saradnje;
 3. Podaci o klijentima omogućavaju postprodajne i druge prodajne aktivnosti;
 4. Na osnovu baze podataka o klijentima moguće je raditi marketing strategije i izraditi način targetiranja određenih ciljnih grupa;
 5. Zadovoljstvo klijenata se povećava;
 6. Povećava se prihod kompanije.

 

 

NAČIN PRIKUPLJANJA PODATAKA I NJIHOVA ORGANIZACIJA

 

Prilikom prve kupovine klijent ima početne sumnje i osetljivost na cenu proizvoda, odnosno usluga. Kada se zadovoljstvo klijenata poveća dobrim pristupom na osnovu baze klijenata, svaka sumnja će nestati još na početku.

Prema Bose i Chong ( 2003 ) ukoliko se ostvari pozitivan uticaj na klijenta prilikom prve kupovine, njegova druga kupovina ostvaruje uglavnom 50% veći prihod od one prve. Samim tim, vrlo je bitno na koji način je organizovana baza klijenata i kako ona zadovoljava potrebe klijenata i kompanije. Poboljšanje komunikacije ne mora nužno označavati koliko se često komunicira sa potencijalnim i bivšim klijentima, već da li je ta komunikacija kvalitetna, odnosno da li je prilagođena njihovim potrebama. Pritom, važni su i podaci o klijentima koji nisu zadovoljni proizvodom ili uslugom, jer i oni ukazuju na obrasce ponašanja klijenata.

Zbog složenosti popunjavanja baze podataka i praćenja informacija o klijentima, postoje već gotovi programi za unos i praćenje. Postoji čak i mogućnost da se odredi položaj važnosti klijenata za kompaniju i da se podesi da program opomene kada je vreme da se određeni klijent kontaktira ili isprati.

Za prikupljanje podataka o klijentima najčešće se koristi CRM kartica ( Customer relationship management ). CRM je kartica koje se često koristi upravo za prikupljanje, upravljanje i analizu podataka o klijentima na jednom mestu, koji služi kako bi se razradio marketinški plan, odnosno da bi se pružila bolja usluga klijentima.

Ukoliko je reč o većoj organizaciji, dostupnost se može ostvariti u Clouds programima kako bi ti podaci bili stalno dostupni svim zaposlenicima. Mala preduzeća uvek mogu napraviti i običnu excel tablicu za arhiviranje podataka o klijentima, ali ako postoji potreba za većim razvojem preduzeća, CRM sistem je neizbežan alat. Kod svakog CRM sistema postoje određene nadzorne ploče koje omogućavaju pregled stanja svih podataka i određenu analitiku. To se ne odnosi samo na web trgovinu ( eng. E-commerce ), već se takav sistem može implementirati i za kompanije gde se prodaja ne odvija preko interneta.

Kada kreirate centralnu lokaciju za bazu klijenata, stvoriće se jasnija slika o ciljnoj grupi. Na taj način se lakše prate potencijalne promene u ciljnoj grupi, ali se lakše i usvajaju obrasci o potencijalnim klijentima i njihovim interesovanjima.

 

           

 

 

ZAKONSKA REGULATIVA LIČNIH PODATAKA IZ BAZE KLIJENATA

 

Lični podaci koji se prikupljaju u bazu podataka regulisani su zakonom:

 

 1. Personalni podaci će se koristiti samo u skladu sa zakonom i standardima najbolje prakse;
 2. Personalni podaci će se dobijati samo za specifične, eksplicitne, zakonske i legitimne namene i neće biti dalje korišćeni ni na jedan način koji nije u skladu sa ovim namenama;
 3. Personalni podaci će biti adekvatni, relevatni i ne preobimni u odnosu na namenu na koju su skupljani i/ili procesirani;
 4. Personalni podaci će biti tačni, kompletni i aktuelni za namenu za koju su skupljani i/ili procesirani;
 5. Personalne podatke ne treba čuvati u formi koja dopušta identifikaciju vlasnika podataka ( subjekta ), ne dalje nego što je potrebno za izvršavanje namenjene funkcije;
 6. Personalni podaci se neće skupljati ili procesuirati, osim ako:
  1. 1. Vlasnik podataka nije obezbedio ( dostavio procesoru ) validnu informaciju o pristanku;
  2. 2. Korišćenje nije neophodno za izvršavanje ugovora čiji je vlasnik podataka sastavni deo ili da bi se se preduzeli koraci po zahtevu vlasnika pre ulaska u ugovorne obaveze;
  3. 3. Korišćenje nije neophodno za usaglašavanje sa legalnim obavezama poslovnog sistema;
  4. 4. Korišćenje nije neophodno da bi se zaštitili vitalni interesi vlasnika podataka;
  5. 5. Korišćenje nije neophodno za izvršavanje zadataka od javnog interesa ili za rad revizora zaštite podataka (kontrolora) ili poverljive treće strane kojoj su podaci otkriveni;
  6. 6. Korišćenje nije neophodno za legitimne interese poslovnog sistema, partnera ili treće strane kojoj su podaci otkriveni, osim ako takvi interesi nisu u sukobu sa fundamentalnim pravima i slobodama vlasnika podataka.
 7. Personalni podaci će se skupljati i koristiti u skladu sa pravima vlasnika podataka;
 8. Orgovarajuće fizičke, tehničke i proceduralne kontrole (mere) zaštite će biti preduzete da:
  1. 1. Spreče i/ili identifikuju neovlašćeno ili nezakonito skupljanje, procesiranje i prenos peronalnih podataka i
  2. 2. Spreče slučajni gubitak ili destrukciju, ili oštećenje personalnih podataka.

 

Pomenute kontrole date su u standardu ISP/IEC: 27018 i ne postoje u ISMS standardu ISO/IEC 27001. Potrebno je implementirati ih da bi se povećala zaštita PII u CC sistemu:

 

 1. Pravo klijenata da pristupi CC sistemu i izbriše podatke;
 2. Obrada LP ( ličnih podataka, u nastavku LP ) samo za namene za koje je klijent obezbedio LP;
 3. Ne koristiti LP za marketing i oglašavanje;
 4. Brisanje privremenih fajlova;
 5. Obaveštavanje klijenata u slučaju zahteva za otrkivanje LP;
 6. Snimanje svih slučajeva otkrivanja LP klijenata;
 7. Otkrivanje infromacija o svim podugovaračima korišćenim za obradu LP;
 8. Obaveštavanje klijenata u slučaju proboja podataka;
 9. Menadžment dokumenata za CC politike i procedure;
 10. Politika za povratak, prenos i odlaganje LP;
 11. Sporazum o čuvanju poverljivosti sa licima koja mogu pristupiti LP;
 12. Restrikcija štampanja LP;
 13. Procedura za restauraciju podataka;
 14. Autorizacija za iznošenje fizičkih medija iz službenih prostorija;
 15. Restrikcija upotrebe medija koji nemaju mogućnost šifrovanja;
 16. Šifrovanje podataka koje se prenose preko javnih mreža;
 17. Uništavanje štampanih medija sa LP;
 18. Korišćenje jedinstvenih ID za klijente CC servisa;
 19. Snimanje pristupa klijenata CC sistemu;
 20. Onemogućavanje upotrebe korisničkih ID kojima je istekla važnost;
 21. Specifikacija minumum kontrola zaštite u SLA sporazumima sa klijentima i podugovaračima;
 22. Brisanje podataka u skladištu namenjenom drugim klijentima;
 23. Otkrivanje klijentu CC servisa u kojoj zemlji će podaci biti skladišteni;
 24. Osiguranje da LP stignu na odredište Ensuring the data reaches the destination.

 

Kako bi baza klijenata funkcionisala po zakonu, potrebno je osigurati da menadžment kompanije razume značaj sprovođenja regulative zaštite ličnih podataka. Za početak, treba proveriti sve procedure i lične podatke koje kompanija poseduje. Potrebno je osigurati implementaciju za verifikaciju starosne dobi svakog pojedinca, jer je za maloletna lica potrebna saglasnost roditelja. Zaštitu privatnosti bi trebalo da se zaštiti i u projektima dizajna i programiranja. Ukoliko je Vaša kompanija na međunarodnom tržištu, važno je saznati i koji supervizorski autoritet za zaštitu podataka štiti vašu kompaniju. Najbolje bi bilo da postoji imenovan rukovodilac za zaštitu podataka o klijentima.

Prepustite se čarima kvalitetne baze klijenata i ne zaboravite: Vredite onoliko koliko Vam je kvalitetna baza klijenata.                                                                                                                                                                                                              

Zašto mi?

Posedujemo veliko znanje i iskustvo na polju telekomunikacija, naročito u domenu razvoja Voice i SMS servisa. Razvili smo i značajan broj kompleksnih internet aplikacija od kojih neke uključuju i korišćenje custom streaming-a.
Uz naša rešenja i tehničku podršku uspešno posluje preko 400 kompanija.

Svoje poslovanje smo podredili svojim klijentima.
U svakom trenutku znate da tim iskusnih profesionalaca radi za Vas. Sledite primer uspešnih kompanija koje su svoje poverenje poverile nama.

Naši konsultanti će vam brzo i efikasno predstaviti rešenje kojim unapređujete svoje poslovanje. Uštedećemo Vam sate potrage za modelom koji će najbolje zadovoljiti Vaše potrebe i preporučiti Vam upravo ona rešenja koja će, sa minimum Vaših resursa, dati najplodnije rezultate. Uštedite vreme i resurse!

Nemojte ulagati vreme i novac u skupu opremu, softver i obuku, mi smo to vreme i novac već uložili za Vas. Na Vama je samo da nam predočite svoje potrebe i mi ćemo naći najbolje rešenje za Vas.
Mi nismo trošak. Naša naknada je daleko manja od uštede ili dodatne zarade koju ostvarujete u radu sa nama!

Partneri o nama
 • Suradnja sa poduzečem Oneclick Solution nam je otvorila nove horizonte na svim segmentima. Njihova ekipa je bila promptna i pozitivna, tako da su bili svi zahtjevi rješeni u roku. Zahvaljujem se ekipi i nadam se još veči suradnji.
  - Jernej Kenda, Novatel
 • "Hvala vam na izuzetnoj saradnji tokom nagradne igre "Dobro jutro, džezveri". Podrška vaše kompanije tokom ovog projekta je bila na vrhunskom nivou i od izuzetnog značaja. Bilo je zadovoljstvo sarađivati sa timom posvećenih profesionalaca kao što ste vi. Radujem se saradnji sa vama na nekom od narednih projekata."
  Vladimir Stijelja, Account Assistant, Kreativa Unlimited
 • Glavni adut ove kompanije je mlad, profesionalan i ambiciozan IT tim. Zadovoljstvo je raditi sa tako obrazovanim i kreativnim ljudima.
  - Goran Zečević, Business Outlook
 • Sa kompanijom “One click solutions” sarađujemo veoma uspešno na polju SMS i VOICE servisa. Reč je o veoma profesionalnoj, modernoj i ažurnoj kompaniji. Veliko je olakšanje kada za saradnika imate firmu, kojoj su Vaši ciljevi na prvom mestu.
  Božidar Radetić, Telemon
 • Inovativnost, kreativnost i široko znanje o modernim tehnologijama su najveća prednost ove kompanije.
  - Zoran Tadić, IT Creator, Beograd

Ne propustite priliku da unapredite Vaše poslovanje! Prijavite se na naš newsletter i otkrijte nove načine za povećanje zarade!


KONTAKTIRAJTE NAS ZA DODATNE INFORMACIJE
Telefon: 011/4429-129
Mail: marketing@oneclick.rs
Pratite nas na društvenim mrežama
x
Korišćenjem našeg sajta potvrdjujete da ste pročitali politiku privatnosti ovog sajta i da ste sa njom saglasni.
Za više detalja o politici privatnosti na ovom sajtu pogledajte ovu stranicu. Slažem se